WPMU DEV In Your Language

Translation of Smush Pro : Zulu (South Africa)

1 2 3 4
Prio Original string Translation
Optimize images 2x more than regular smushing and with no visible loss in quality using Smush’s intelligent multi-pass lossy compression. Lungisa izithombe zakho ngokuphindwe kabili kunokunciphisa okujwayelekile ngaphandle kokulahlekelwa umgangatho ngokusebenzisa obunyininco beSmush bokunciphisa ngokuphindelela. Details

Optimize images 2x more than regular smushing and with no visible loss in quality using Smush’s intelligent multi-pass lossy compression.

Lungisa izithombe zakho ngokuphindwe kabili kunokunciphisa okujwayelekile ngaphandle kokulahlekelwa umgangatho ngokusebenzisa obunyininco beSmush bokunciphisa ngokuphindelela.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-25 20:26:53 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s. Bheka: Wonke ama PNG anokubonisa okungale azoyekwa. I-Smush izoguqula ama-PNG uma lokho kuzogcina kwenze amafayela amancane. Lefayela ezowenziwa izoba negama elisha ibe uhlobo lwe JPEG, futhi amakheli igama lale PNG yangempela kuzodingeka abuyekezwe Details

Note: Any PNGs with transparency will be ignored. Smush will only convert PNGs if it results in a smaller file size. The resulting file will have a new filename and extension (JPEG), and %1$sany hard-coded URLs on your site that contain the original PNG filename will need to be updated manually%2$s.

Bheka: Wonke ama PNG anokubonisa okungale azoyekwa. I-Smush izoguqula ama-PNG uma lokho kuzogcina kwenze amafayela amancane. Lefayela ezowenziwa izoba negama elisha ibe uhlobo lwe JPEG, futhi amakheli igama lale PNG yangempela kuzodingeka abuyekezwe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <strong>, %2$s - </strong>
Date added:
2017-10-06 15:27:16 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:229
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_TIMEOUT', 150); Kweqiwe ngenxa yephutha lokuphelelwa isikhathi, Unganyusa isikhathi esibekelwe izicelo ukuze u-Smush abe nesikhathi esanele ukunciphisa amafayela amakhulu. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);` Details

Skipped due to a timeout error. You can increase the request timeout to make sure Smush has enough time to process larger files. define('WP_SMUSH_TIMEOUT', 150);

Kweqiwe ngenxa yephutha lokuphelelwa isikhathi, Unganyusa isikhathi esibekelwe izicelo ukuze u-Smush abe nesikhathi esanele ukunciphisa amafayela amakhulu. `define('WP_SMUSH_API_TIMEOUT', 150);`

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-02-25 20:10:41 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/modules/class-smush.php:417
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove. Bheka: Lemininingwane, ebizwa nge EXIF, yengeza ubukhulu besithombe. Nanome lemininingwane ibalulekile kuba thwebuli bezithombe, ayina sidingo kubasebenzisi abaningi futhi kuphephile ukuyisusa. Details

Note: This data adds to the size of the image. While this information might be important to photographers, it’s unnecessary for most users and safe to remove.

Bheka: Lemininingwane, ebizwa nge EXIF, yengeza ubukhulu besithombe. Nanome lemininingwane ibalulekile kuba thwebuli bezithombe, ayina sidingo kubasebenzisi abaningi futhi kuphephile ukuyisusa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-06 15:28:57 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/pages/class-bulk.php:260
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Smush Pro gives you all these extra settings and absolutely no limits on smushing your images. Did we mention Smush Pro also gives you up to 2x better compression too? Try it all free with a WPMU DEV membership today! I-Smush Pro ikunikeza izilungiselelo ezengeziwe ezingenamingxele zokunciphisa izithombe zakho! Bese sishilo yini ukuthi i Smush Pro ikunikeza ukunciphisa okungcono ngokuphindwe kabili na? - %sLinga konke lokhu mahhala ngobulunga be WPMU DEV namuhla!%s Details

Smush Pro gives you all these extra settings and absolutely no limits on smushing your images. Did we mention Smush Pro also gives you up to 2x better compression too? Try it all free with a WPMU DEV membership today!

I-Smush Pro ikunikeza izilungiselelo ezengeziwe ezingenamingxele zokunciphisa izithombe zakho! Bese sishilo yini ukuthi i Smush Pro ikunikeza ukunciphisa okungcono ngokuphindwe kabili na? - %sLinga konke lokhu mahhala ngobulunga be WPMU DEV namuhla!%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-06 15:56:22 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/pro-features/meta-box-upsell.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable %1$sSuper-Smush%2$s for advanced lossy compression to optimize images further with almost no visible drop in quality. Vumela %sukunciphisa kabanzi%s uthole ukunciphisa okusezingeni eliphezulu ukuze uqhubeke ulungise izithombe ngaphendle kokwehla kwezinga lezithombe okusobala. Details

Enable %1$sSuper-Smush%2$s for advanced lossy compression to optimize images further with almost no visible drop in quality.

Vumela %sukunciphisa kabanzi%s uthole ukunciphisa okusezingeni eliphezulu ukuze uqhubeke ulungise izithombe ngaphendle kokwehla kwezinga lezithombe okusobala.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-06 15:09:21 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:108
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upgrade to Smush Pro for advanced lossy compression. %1$sTry pro free%2$s. Khuphukela ku Smush Pro uthole ukunciphisa okusezingeni eliphezulu. %sLinga i pro mahhala%s Details

Upgrade to Smush Pro for advanced lossy compression. %1$sTry pro free%2$s.

Khuphukela ku Smush Pro uthole ukunciphisa okusezingeni eliphezulu. %sLinga i pro mahhala%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-06 15:10:15 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:97
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable %1$sResize Full Size Images%2$s to scale big images down to a reasonable size and save a ton of space. Vumela %sUkunciphisa Izithombe Zangempela%s ukuze ufinyeze izithombe ezinkulu zibe nobungako obuzwisisekayo uphinde wonge indawo eningi. Details

Enable %1$sResize Full Size Images%2$s to scale big images down to a reasonable size and save a ton of space.

Vumela %sUkunciphisa Izithombe Zangempela%s ukuze ufinyeze izithombe ezinkulu zibe nobungako obuzwisisekayo uphinde wonge indawo eningi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-06 16:01:30 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:139
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Make sure your images are the right size for your theme. %1$sLearn more%2$s. Qinisekisa ukuthi izithombe zakho zinobungako obuzolingela i-theme yakho. %sFunda kabanzi%s Details

Make sure your images are the right size for your theme. %1$sLearn more%2$s.

Qinisekisa ukuthi izithombe zakho zinobungako obuzolingela i-theme yakho. %sFunda kabanzi%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s: opening a tag, %2$s: closing a tag
Date added:
2017-10-06 16:02:31 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/bulk/meta-box.php:127
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get started Qala Details

Get started

Qala

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-06 14:46:05 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/webp/disabled-meta-box.php:25
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compress images up to 2x more than regular smush with almost no visible drop in quality. %1$sEnable Super-Smush%2$s Nciphisa izithombe kufikela ku 2x ngaphezu kokunciphisa okujwayelekile ngaphandle kokwehla okusobal kwezinga. %sVumela ukunciphisa kabanzi%s Details

Compress images up to 2x more than regular smush with almost no visible drop in quality. %1$sEnable Super-Smush%2$s

Nciphisa izithombe kufikela ku 2x ngaphezu kokunciphisa okujwayelekile ngaphandle kokwehla okusobal kwezinga. %sVumela ukunciphisa kabanzi%s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s; starting a tag, %2$s: ending a tag
Date added:
2017-10-06 15:21:07 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-summary-page.php:164
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Super-Smush Savings Ukonga ngokunciphisa kabanzi Details

Super-Smush Savings

Ukonga ngokunciphisa kabanzi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-06 15:21:24 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-summary-page.php:153
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Images Resized Izithombe zifinyeziwe Details

Images Resized

Izithombe zifinyeziwe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-06 15:22:39 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/views/dashboard/summary-meta-box.php:49
 • app/views/summary/meta-box.php:86
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Directory Smush Savings Okongiwe ngokunciphisa ama-folda Details

Directory Smush Savings

Okongiwe ngokunciphisa ama-folda

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-06 15:02:54 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • app/class-abstract-summary-page.php:296
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Storing your image on S3 buckets using %1$sWP Offload Media%2$s? Smush can detect and smush those assets for you, including when you're removing files from your host server. Ingabe igcina izithombe zakho emabhakedeni e S3 ngokusebenzisa i %sWP Offload S3%s? U- Smush angakwazi ukuthola aphinde anciphise lezo zithombe, ngisho nome uzikhipha kwi server yakho. Details

Storing your image on S3 buckets using %1$sWP Offload Media%2$s? Smush can detect and smush those assets for you, including when you're removing files from your host server.

Ingabe igcina izithombe zakho emabhakedeni e S3 ngokusebenzisa i %sWP Offload S3%s? U- Smush angakwazi ukuthola aphinde anciphise lezo zithombe, ngisho nome uzikhipha kwi server yakho.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - <a>, %2$s - </a>
Date added:
2018-02-25 20:11:13 GMT
Translated by:
Lindeni Mahlalela (mahlamusa)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integrations/class-s3.php:187
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators