WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Polish

1 2
Prio Original string Translation
Enter 37 digit API key here Wpisz tutaj 37-cyfrowy klucz API Details

Enter 37 digit API key here

Wpisz tutaj 37-cyfrowy klucz API

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-07-23 12:13:32 GMT
Translated by:
Karolina Lis
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/integration-cloudflare-modal.php:86
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set Expires by Type to 31536000 (1 year) to meet Google’s recommended benchmark. Ustaw Wygasanie według typu na 31536000 (1 rok), aby spełnić zalecaną przez Google rekomendację. Details

Set Expires by Type to 31536000 (1 year) to meet Google’s recommended benchmark.

Ustaw Wygasanie według typu na 31536000 (1 rok), aby spełnić zalecaną przez Google rekomendację.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-12-04 19:54:44 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • languages/react.php:401
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
After enabling Automatic Optimization, files will be queued and when someone visits your site, they’ll be optimized. To check if the page is optimized, you can use the inspect mode and navigate to the network tab in your console. As mentioned above, optimized files will either be served from our CDN or a local Hummingbird directory, and the file name will be hashed. Po włączeniu automatycznej optymalizacji pliki zostaną umieszczone w kolejce, a gdy ktoś odwiedzi Twoją witrynę, zostaną zoptymalizowane. Aby sprawdzić, czy strona jest zoptymalizowana, możesz użyć trybu inspekcji i przejść do zakładki sieci w konsoli. Jak wspomniano powyżej, zoptymalizowane pliki będą udostępniane z naszego CDN lub lokalnego katalogu Hummingbird, a nazwa pliku zostanie zaszyfrowana. Details

After enabling Automatic Optimization, files will be queued and when someone visits your site, they’ll be optimized. To check if the page is optimized, you can use the inspect mode and navigate to the network tab in your console. As mentioned above, optimized files will either be served from our CDN or a local Hummingbird directory, and the file name will be hashed.

Po włączeniu automatycznej optymalizacji pliki zostaną umieszczone w kolejce, a gdy ktoś odwiedzi Twoją witrynę, zostaną zoptymalizowane. Aby sprawdzić, czy strona jest zoptymalizowana, możesz użyć trybu inspekcji i przejść do zakładki sieci w konsoli. Jak wspomniano powyżej, zoptymalizowane pliki będą udostępniane z naszego CDN lub lokalnego katalogu Hummingbird, a nazwa pliku zostanie zaszyfrowana.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-27 19:25:09 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/automatic-ao-how-does-it-work-modal.php:237
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The easiest way to fix your broken site is to disable Automatic Optimization. Once this is done all the changes will be reverted back. After disabling the feature, you also need to clear the browser cache, so you can see the changes. After disabling the feature and clearing the browser cache, verify if the page is no longer showing the compressed version of the page by checking the network tab in your console. Optimized files, depending on your settings, will either be served from our blazingly fast CDN or a local Hummingbird directory (by default - /wp-content/uploads/hummingbird-assets/), and the file name will be hashed. Note that Hummingbird also won’t modify your original files… at all! Najłatwiejszym sposobem naprawienia uszkodzonej witryny jest wyłączenie automatycznej optymalizacji. Gdy to zrobisz, wszystkie zmiany zostaną cofnięte. Po wyłączeniu tej funkcji musisz również wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, aby móc zobaczyć zmiany. Po wyłączeniu tej funkcji i wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki sprawdź, czy strona nie wyświetla już skompresowanej wersji strony, sprawdzając kartę sieci w konsoli. Zoptymalizowane pliki, w zależności od ustawień, będą udostępniane z naszego niesamowicie szybkiego CDN lub lokalnego katalogu Hummingbird (domyślnie - /wp-content/uploads/hummingbird-assets/), a nazwa pliku zostanie zaszyfrowana. Pamiętaj, że Hummingbird również nie zmodyfikuje twoich oryginalnych plików… w ogóle! Details

The easiest way to fix your broken site is to disable Automatic Optimization. Once this is done all the changes will be reverted back. After disabling the feature, you also need to clear the browser cache, so you can see the changes. After disabling the feature and clearing the browser cache, verify if the page is no longer showing the compressed version of the page by checking the network tab in your console. Optimized files, depending on your settings, will either be served from our blazingly fast CDN or a local Hummingbird directory (by default - /wp-content/uploads/hummingbird-assets/), and the file name will be hashed. Note that Hummingbird also won’t modify your original files… at all!

Najłatwiejszym sposobem naprawienia uszkodzonej witryny jest wyłączenie automatycznej optymalizacji. Gdy to zrobisz, wszystkie zmiany zostaną cofnięte. Po wyłączeniu tej funkcji musisz również wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, aby móc zobaczyć zmiany. Po wyłączeniu tej funkcji i wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki sprawdź, czy strona nie wyświetla już skompresowanej wersji strony, sprawdzając kartę sieci w konsoli. Zoptymalizowane pliki, w zależności od ustawień, będą udostępniane z naszego niesamowicie szybkiego CDN lub lokalnego katalogu Hummingbird (domyślnie - /wp-content/uploads/hummingbird-assets/), a nazwa pliku zostanie zaszyfrowana. Pamiętaj, że Hummingbird również nie zmodyfikuje twoich oryginalnych plików… w ogóle!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-27 19:27:02 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/automatic-ao-how-does-it-work-modal.php:216
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird will auto-detect newly added plugin and theme files and compress them for you. However, to avoid conflicts and issues, Hummingbird won’t remove any old files which were removed from a plugin or theme. That’s why we recommend file scanning once in a while to keep everything in sync. Hummingbird automatycznie wykryje nowo dodane pliki wtyczek i motywów i skompresuje je dla Ciebie. Jednak, aby uniknąć konfliktów i problemów, Hummingbird nie usunie żadnych starych plików, które zostały usunięte z wtyczki lub motywu. Dlatego zalecamy skanowanie plików raz na jakiś czas, aby wszystko było zsynchronizowane. Details

Hummingbird will auto-detect newly added plugin and theme files and compress them for you. However, to avoid conflicts and issues, Hummingbird won’t remove any old files which were removed from a plugin or theme. That’s why we recommend file scanning once in a while to keep everything in sync.

Hummingbird automatycznie wykryje nowo dodane pliki wtyczek i motywów i skompresuje je dla Ciebie. Jednak, aby uniknąć konfliktów i problemów, Hummingbird nie usunie żadnych starych plików, które zostały usunięte z wtyczki lub motywu. Dlatego zalecamy skanowanie plików raz na jakiś czas, aby wszystko było zsynchronizowane.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-27 19:28:23 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/automatic-ao-how-does-it-work-modal.php:174
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The answer is as simple as enabling one of the given optimization options. From this point your files (CSS and JS) and font will be queued for optimization, meaning after someone visits your homepage, they’ll be optimized. For better results, follow these steps: Odpowiedź jest tak prosta, jak włączenie jednej z podanych opcji optymalizacji. Od tego momentu Twoje pliki (CSS i JS) oraz czcionki będą umieszczane w kolejce do optymalizacji, co oznacza, że gdy ktoś odwiedzi Twoją stronę główną, zostaną zoptymalizowane. Aby uzyskać lepsze wyniki, wykonaj następujące kroki: Details

The answer is as simple as enabling one of the given optimization options. From this point your files (CSS and JS) and font will be queued for optimization, meaning after someone visits your homepage, they’ll be optimized. For better results, follow these steps:

Odpowiedź jest tak prosta, jak włączenie jednej z podanych opcji optymalizacji. Od tego momentu Twoje pliki (CSS i JS) oraz czcionki będą umieszczane w kolejce do optymalizacji, co oznacza, że gdy ktoś odwiedzi Twoją stronę główną, zostaną zoptymalizowane. Aby uzyskać lepsze wyniki, wykonaj następujące kroki:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-27 19:28:49 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/automatic-ao-how-does-it-work-modal.php:125
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click '%1$sView%2$s' button and copy the Global API Key identifier. Kliknij przycisk „%1$sZobacz%2$s” i skopiuj identyfikator globalnego klucza API. Details

Click '%1$sView%2$s' button and copy the Global API Key identifier.

Kliknij przycisk „%1$sZobacz%2$s” i skopiuj identyfikator globalnego klucza API.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening <strong> tag, %2$s - closing </strong> tag
Date added:
2021-12-04 23:56:08 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/modals/integration-cloudflare-modal.php:174
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This section lists the audits with a score of 90 or more. There are still opportunities to improve the overall performance score by aiming for a score of 100 for all the passed audits. W tej sekcji wymieniono audyty z wynikiem 90 lub wyższym. Nadal istnieją możliwości poprawy ogólnego wyniku wydajności poprzez dążenie do uzyskania wyniku 100 dla wszystkich pozytywnie zaliczonych audytów. Details

This section lists the audits with a score of 90 or more. There are still opportunities to improve the overall performance score by aiming for a score of 100 for all the passed audits.

W tej sekcji wymieniono audyty z wynikiem 90 lub wyższym. Nadal istnieją możliwości poprawy ogólnego wyniku wydajności poprzez dążenie do uzyskania wyniku 100 dla wszystkich pozytywnie zaliczonych audytów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-12-05 04:36:09 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/performance/audits-meta-box.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We use %1$sChrome User Experience Report%2$s to generate insights into real users’ experience with your webpage over the last 30 days. Używamy %1$sRaportu doświadczeń użytkowników Chrome%2$s, aby uzyskać wgląd w doświadczenia użytkowników z Twoją stroną internetową w ciągu ostatnich 30 dni. Details

We use %1$sChrome User Experience Report%2$s to generate insights into real users’ experience with your webpage over the last 30 days.

Używamy %1$sRaportu doświadczeń użytkowników Chrome%2$s, aby uzyskać wgląd w doświadczenia użytkowników z Twoją stroną internetową w ciągu ostatnich 30 dni.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - starting a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2022-01-15 03:30:41 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/performance.php:326
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Audit results are divided into the following 3 categories where Opportunities and Diagnostics provide recommendations for improving the performance score. Wyniki audytu są podzielone na następujące 3 kategorie, w których Możliwości i Diagnostyka zawierają zalecenia dotyczące poprawy wyniku wydajności. Details

Audit results are divided into the following 3 categories where Opportunities and Diagnostics provide recommendations for improving the performance score.

Wyniki audytu są podzielone na następujące 3 kategorie, w których Możliwości i Diagnostyka zawierają zalecenia dotyczące poprawy wyniku wydajności.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-15 03:30:55 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/modules/reporting/templates/performance.php:196
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Clear %s post cache Wyczyść pamięć podręczną postów HB Details

Clear %s post cache

Wyczyść pamięć podręczną postów HB

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-12-07 23:20:03 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/integration/class-gutenberg.php:105
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Schedule automatic reports and get them emailed direct to your inbox to stay on top of potential performance issues. Get Reports as part of a WPMU DEV membership. Zaplanuj automatyczne raporty i otrzymuj je pocztą elektroniczną bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, aby być na bieżąco z potencjalnymi problemami z wydajnością. Uzyskaj raporty w ramach członkostwa WPMU DEV. Details

Schedule automatic reports and get them emailed direct to your inbox to stay on top of potential performance issues. Get Reports as part of a WPMU DEV membership.

Zaplanuj automatyczne raporty i otrzymuj je pocztą elektroniczną bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, aby być na bieżąco z potencjalnymi problemami z wydajnością. Uzyskaj raporty w ramach członkostwa WPMU DEV.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-12-07 23:20:33 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/reports/meta-box-upsell.php:30
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
E.g [email protected] Np.: [email protected] Details

E.g [email protected]

Np.: [email protected]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-12-07 23:26:16 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/pro/admin/modals/template-recipients.php:139
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add recipient Dodaj odbiorcę Details

Add recipient

Dodaj odbiorcę

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-12-07 23:26:19 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • core/class-utils.php:200
 • core/pro/admin/modals/template-recipients.php:149
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Compress, combine and position your assets to dramatically improve your page load speed. Choose which user roles can configure Asset Optimization. Kompresuj, łącz i rozmieszczaj swoje zasoby, aby radykalnie poprawić szybkość ładowania strony. Wybierz role użytkowników, które mogą konfigurować Optymalizację zasobów. Details

Compress, combine and position your assets to dramatically improve your page load speed. Choose which user roles can configure Asset Optimization.

Kompresuj, łącz i rozmieszczaj swoje zasoby, aby radykalnie poprawić szybkość ładowania strony. Wybierz role użytkowników, które mogą konfigurować Optymalizację zasobów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-02-27 19:29:11 GMT
Translated by:
Pawel (pawelpela)
Last updated by:
Anton Vanyukov (antonvanyukov)
References:
 • admin/views/dashboard/minification/network-module-meta-box.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators