WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Slovak glossary

1 2 3 86
Prio Original string Translation
Go to Dashboard Prejdite do ovládacieho panelu Details

Go to Dashboard

Prejdite do ovládacieho panelu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:921
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Continue anyway Pokračovať aj tak Details

Continue anyway

Pokračovať aj tak

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:912
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We advise to check the recommendations before proceeding. Odporúčame skontrolovať odporúčania pred pokračovaním. Details

We advise to check the recommendations before proceeding.

Odporúčame skontrolovať odporúčania pred pokračovaním.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:909
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Skip wizard and apply a config Preskočiť sprievodcu a použiť konfiguráciu Details

Skip wizard and apply a config

Preskočiť sprievodcu a použiť konfiguráciu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:900
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Thank you for helping us to improve the plugin. Ďakujeme, že ste nám pomohli vylepšiť plugin. Details

Thank you for helping us to improve the plugin.

Ďakujeme, že ste nám pomohli vylepšiť plugin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:897
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Help make Hummingbird better by letting our team learn how you're using the plugin. Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decision more informed. You can read about what data will be collected %1$shere%2$s. Pomôžte zlepšiť Kolibríka tým, že necháte náš tím dozvedieť sa, ako používate doplnok. Poznámka: Sledovanie používania je úplne anonymné. Sledujeme len to, aké funkcie používate/ nepoužívate, aby sme ošom rozhodnutí o funkciách boli informovanejší. Môžete si prečítať o tom, aké údaje sa budú zhromažďovať %1$s%2$s. Details

Help make Hummingbird better by letting our team learn how you're using the plugin. Note: Usage tracking is completely anonymous. We are only tracking what features you are/aren't using to make our feature decision more informed. You can read about what data will be collected %1$shere%2$s.

Pomôžte zlepšiť Kolibríka tým, že necháte náš tím dozvedieť sa, ako používate doplnok. Poznámka: Sledovanie používania je úplne anonymné. Sledujeme len to, aké funkcie používate/ nepoužívate, aby sme ošom rozhodnutí o funkciách boli informovanejší. Môžete si prečítať o tom, aké údaje sa budú zhromažďovať %1$s%2$s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %1$s - opening a tag, %2$s - closing a tag
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:894
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enable usage tracking and help make Hummingbird better Povoľte sledovanie používania a pomôžte zlepšiť kolibríka Details

Enable usage tracking and help make Hummingbird better

Povoľte sledovanie používania a pomôžte zlepšiť kolibríka

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:890
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The setup is complete. We have activated the main features with the default settings. You can proceed to run a Performance Test or go directly to the Dashboard page. Nastavenie je dokončené. Hlavné funkcie sme aktivovali s predvolenými nastaveniami. Môžete pokračovať v spustení testu výkonu alebo prejsť priamo na stránku Tabuľa. Details

The setup is complete. We have activated the main features with the default settings. You can proceed to run a Performance Test or go directly to the Dashboard page.

Nastavenie je dokončené. Hlavné funkcie sme aktivovali s predvolenými nastaveniami. Môžete pokračovať v spustení testu výkonu alebo prejsť priamo na stránku Tabuľa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:887
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird stores static HTML copies of your pages and posts to decrease page load time. We will activate the default and basic settings and you can then fine-tune them to suit your specific needs. Kolibríka ukladá statické HTML kópie vašich stránok a príspevkov, aby sa skrátil čas načítania stránky. Aktivujeme predvolené a základné nastavenia a potom ich môžete doladiť tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám. Details

Hummingbird stores static HTML copies of your pages and posts to decrease page load time. We will activate the default and basic settings and you can then fine-tune them to suit your specific needs.

Kolibríka ukladá statické HTML kópie vašich stránok a príspevkov, aby sa skrátil čas načítania stránky. Aktivujeme predvolené a základné nastavenia a potom ich môžete doladiť tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:881
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Monitor your site every minute to make sure it's up and graph your site speed so you can make sure everything is running super smooth. Uptime monitoruje čas odozvy servera a umožňuje vám vedieť, kedy je vaša webová stránka vypnutá alebo príliš pomalá pre vašich návštevníkov. Sledujte svoje stránky každú minútu, aby ste sa uistili, že je hore a grafujte rýchlosť vášho webu, aby ste sa mohli uistiť, že všetko beží super hladko. Details

Uptime monitors your server response time and lets you know when your website is down or too slow for your visitors. Monitor your site every minute to make sure it's up and graph your site speed so you can make sure everything is running super smooth.

Uptime monitoruje čas odozvy servera a umožňuje vám vedieť, kedy je vaša webová stránka vypnutá alebo príliš pomalá pre vašich návštevníkov. Sledujte svoje stránky každú minútu, aby ste sa uistili, že je hore a grafujte rýchlosť vášho webu, aby ste sa mohli uistiť, že všetko beží super hladko.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:878
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The fewer requests your visitors have to make to your server, the better. Nástroj na optimalizáciu aktív spoločnosti Hummingbird dokáže kombinovať a minifikovať súbory, ktoré vaše webové stránky produkujú, keď používateľ navštívi vašu webovú stránku. Čím menej požiadaviek musia vaši návštevníci urobiť na vašom serveri, tým lepšie. Details

Hummingbird's Asset Optimization engine can combine and minify the files your website outputs when a user visits your website. The fewer requests your visitors have to make to your server, the better.

Nástroj na optimalizáciu aktív spoločnosti Hummingbird dokáže kombinovať a minifikovať súbory, ktoré vaše webové stránky produkujú, keď používateľ navštívi vašu webovú stránku. Čím menej požiadaviek musia vaši návštevníci urobiť na vašom serveri, tým lepšie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:875
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There are no more potential issues. You can proceed with the setup. Už nie sú žiadne potenciálne problémy. Môžete pokračovať v nastavení. Details

There are no more potential issues. You can proceed with the setup.

Už nie sú žiadne potenciálne problémy. Môžete pokračovať v nastavení.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:872
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any issue reported here may cause issues while we set up the plugin. Akýkoľvek problém, ktorý je tu uvedený, môže spôsobiť problémy pri nastavovaní doplnku. Details

Any issue reported here may cause issues while we set up the plugin.

Akýkoľvek problém, ktorý je tu uvedený, môže spôsobiť problémy pri nastavovaní doplnku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:869
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get started by activating all our features with recommended default settings, then fine-tune them to suit your specific needs. Alternately you can skip this process if you’d prefer to start customizing. Začnite aktivovaním všetkých našich funkcií pomocou odporúčaných predvolených nastavení a potom ich dolaďte tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám. Prípadne môžete tento proces preskočiť, ak chcete začať prispôsobovať. Details

Get started by activating all our features with recommended default settings, then fine-tune them to suit your specific needs. Alternately you can skip this process if you’d prefer to start customizing.

Začnite aktivovaním všetkých našich funkcií pomocou odporúčaných predvolených nastavení a potom ich dolaďte tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám. Prípadne môžete tento proces preskočiť, ak chcete začať prispôsobovať.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:866
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Show clear cache button in admin bar Zobraziť tlačidlo vymazať vyrovnávaciu pamäť na paneli správcu Details

Show clear cache button in admin bar

Zobraziť tlačidlo vymazať vyrovnávaciu pamäť na paneli správcu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-03-16 12:54:02 GMT
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:848
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 86
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as

Translators