WPMU DEV In Your Language

Translation of Hummingbird: Slovak

Glossary
1 2
Prio Original string Translation
CDN Správca siete má WPMU DEV CDN zapnutý Details

CDN

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Správca siete má WPMU DEV CDN zapnutý
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:833
Priority:
normal
More links:
Block-level elements such as <h1>, <h2>, <div>, <ul>, <table>, etc. Prvky na úrovni blokov, ako sú <h1>, <h2>, <div>, <ul>, <table>atď.</table></ul></div></h2></h1> Details

Block-level elements such as <h1>, <h2>, <div>, <ul>, <table>, etc.

Warning: Too many tags in translation.
Prvky na úrovni blokov, ako sú <h1>, <h2>, <div>, <ul>, <table>atď.</table></ul></div></h2></h1>
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-16 12:54:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/performance/audits/largest-contentful-paint-element.php:26
Priority:
normal
More links:
Width Nastaví šírku a výšku obrázka pozadia. Details

Width

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Nastaví šírku a výšku obrázka pozadia.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/advanced/lazy-load-meta-box.php:99
Priority:
normal
More links:
On click 2. Prejdite na položku Webové stránky, pridajte svoje webové stránky a kliknite na tlačidlo Potvrdiť webovú stránku. Details

On click

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
2. Prejdite na položku Webové stránky, pridajte svoje webové stránky a kliknite na tlačidlo Potvrdiť webovú stránku.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/advanced/lazy-load-meta-box.php:60
Priority:
normal
More links:
Every %d Minutes Každých% d minút Details

Every %d Minutes

Warning: Missing %d placeholder in translation.
Každých% d minút
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %d – number of minutes
Date added (GMT):
2022-03-16 12:54:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/modules/caching/class-background-process.php:434
Priority:
normal
More links:
Cookies Vyberte text tlačidla prijať súbory cookie. Details

Cookies

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Vyberte text tlačidla prijať súbory cookie.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:479
Priority:
normal
More links:
Next Vaša vyrovnávacia pamäť bola úspešne vymazaná. Vaše dáta sa obnovia pri budúcej návšteve vašej webovej stránky. Details

Next

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Vaša vyrovnávacia pamäť bola úspešne vymazaná. Vaše dáta sa obnovia pri budúcej návšteve vašej webovej stránky.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/modals/minification-tour-modal.php:38
 • admin/modals/minification-tour-modal.php:67
 • admin/modals/minification-tour-modal.php:96
 • admin/modals/minification-tour-modal.php:125
 • admin/modals/minification-tour-modal.php:154
 • admin/modals/minification-tour-modal.php:183
 • admin/modals/minification-tour-modal.php:212
 • languages/react.php:494
Priority:
normal
More links:
Results Žiadne výsledky pre "<span></span>" Details

Results

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Warning: Too many tags in translation.
Žiadne výsledky pre "<span></span>"
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/pro/admin/modals/template-settings.php:44
Priority:
normal
More links:
Both Zadajte jednu IP adresu na riadok. Podporované sú protokoly IPv4 aj IPv6. Rozsahy IP sú akceptované aj vo formáte xxx.xxx.xxx.xxx-xxx.xxx.xxx.xxx. Details

Both

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Zadajte jednu IP adresu na riadok. Podporované sú protokoly IPv4 aj IPv6. Rozsahy IP sú akceptované aj vo formáte xxx.xxx.xxx.xxx-xxx.xxx.xxx.xxx.
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • core/pro/admin/modals/template-settings.php:39
Priority:
normal
More links:
Average Priemerná doba odozvy servera počas vykazovaného obdobia Details

Average

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Priemerná doba odozvy servera počas vykazovaného obdobia
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/performance/metrics-meta-box.php:248
 • admin/views/performance/metrics-meta-box.php:318
Priority:
normal
More links:
You can use %s to inform the browser that your page intends to establish a connection to another origin and that you’d like the process to start as soon as possible. As an example, if your page is fetching multiple resources from another origin say https://example.com, you can add the following code inside the <head>. Môžete použiť %s na informovanie prehliadača, že vaša stránka má v úmysle nadviazať spojenie s iným pôvodom a že chcete, aby sa proces začal čo najskôr. Napríklad, ak vaša stránka načíta viacero zdrojov z iného pôvodu, povedzme https://example.com, môžete pridať nasledujúci kód do <head>. </head> Details

You can use %s to inform the browser that your page intends to establish a connection to another origin and that you’d like the process to start as soon as possible. As an example, if your page is fetching multiple resources from another origin say https://example.com, you can add the following code inside the <head>.

Warning: Too many tags in translation.
Môžete použiť %s na informovanie prehliadača, že vaša stránka má v úmysle nadviazať spojenie s iným pôvodom a že chcete, aby sa proces začal čo najskôr. Napríklad, ak vaša stránka načíta viacero zdrojov z iného pôvodu, povedzme https://example.com, môžete pridať nasledujúci kód do <head>. </head>
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
translators: %s – preconnect attribute
Date added (GMT):
2022-03-16 12:54:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/performance/audits/uses-rel-preconnect.php:78
Priority:
normal
More links:
Once converted, replace the <image> tag with a comparable <video> tag and configure the element to behave like a GIF. Set your video to auto-play, no sound, on a continuous loop. If the image is hardcoded in your theme template, you can replace the <image> tag with the following code: Po konverzii vymeňte <image> značky s porovnateľným <video> označte a nakonfigurujte prvok tak, aby sa správal ako GIF. Nastavte video na automatické prehrávanie, bez zvuku, na nepretržitej slučke. Ak je obrázok v šablóne motívu pevne zakódovaný, môžete nahradiť <image> značka s nasledujúcim kódom:</image></video></image> Details

Once converted, replace the <image> tag with a comparable <video> tag and configure the element to behave like a GIF. Set your video to auto-play, no sound, on a continuous loop. If the image is hardcoded in your theme template, you can replace the <image> tag with the following code:

Warning: Too many tags in translation.
Po konverzii vymeňte <image> značky s porovnateľným <video> označte a nakonfigurujte prvok tak, aby sa správal ako GIF. Nastavte video na automatické prehrávanie, bez zvuku, na nepretržitej slučke. Ak je obrázok v šablóne motívu pevne zakódovaný, môžete nahradiť <image> značka s nasledujúcim kódom:</image></video></image>
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-16 12:54:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/performance/audits/efficient-animated-content.php:76
Priority:
normal
More links:
Total Celkové zistené adresy URL Details

Total

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Celkové zistené adresy URL
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2022-03-26 08:19:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/performance/audits/bootup-time.php:60
Priority:
normal
More links:
Hummingbird will insert a comment into your page’s <head> tag to easily identify if it’s cached or not. Kolibríka vloží komentár do vašej stránky <head> značky, aby ste ľahko zistili, či je uložený vo vyrovnávacej pamäti alebo nie.</head> Details

Hummingbird will insert a comment into your page’s <head> tag to easily identify if it’s cached or not.

Warning: Too many tags in translation.
Kolibríka vloží komentár do vašej stránky <head> značky, aby ste ľahko zistili, či je uložený vo vyrovnávacej pamäti alebo nie.</head>
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-16 12:54:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • admin/views/caching/page/meta-box.php:330
Priority:
normal
More links:
If adding the rules to your .htaccess doesn't work and you have access to vhosts.conf or httpd.conf try to find the line that starts with <Directory> - add the code above into that section and save the file. Ak pridanie pravidiel do .htaccess nefunguje a máte prístup k vhosts.conf alebo httpd.conf, pokúste sa nájsť riadok, ktorý začína <Directory> - pridajte kód vyššie do tejto sekcie a uložte súbor.</Directory> Details

If adding the rules to your .htaccess doesn't work and you have access to vhosts.conf or httpd.conf try to find the line that starts with <Directory> - add the code above into that section and save the file.

Warning: Too many tags in translation.
Ak pridanie pravidiel do .htaccess nefunguje a máte prístup k vhosts.conf alebo httpd.conf, pokúste sa nájsť riadok, ktorý začína <Directory> - pridajte kód vyššie do tejto sekcie a uložte súbor.</Directory>
Upgrade your account for contributing to translations.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-03-16 12:54:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
Kuczys (kuczys)
References:
 • languages/react.php:416
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2

Export as

Translators

Recommended by WordPress web developers

WordPress web developers from all over the world prefer WPMU DEV, with an average rating of 4.9/5, over 5,000 five-star reviews, and winners of thirteen G2 best product awards.

Web Developers Choice

The number one choice of WordPress web developers

Smush image optimization plugin

Back-to-back Torque Plugin Madness winners

Hosting

Trial free for 7 days

Just US$12AU$18.70₹960/m after. Cancel anytime.

Sign up for free